KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ MALBORK

 2018

 

 

  KWW NASZ MALBORK'18 POWOŁANY DO UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 21PAŹDZIERNIKA 2018

 

 

KILKA SŁÓW O NAS

         Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Malbork 2018 powstał, aby uczestniczyć w wyborach do samorządu terytorialnego w roku 2018.  KWW Nasz Malbork 2018 skupia w swych szeregów członków i sympatyków    Stowarzyszenia Nasz Malbork. Stowarzyszenie Nasz Malbork jest jedynym z niewielu bezpartyjnych ugrupowań, które funkcjonują na terenie Malborka w okresach między wyborczych Naszym nadrzędnym celem jest troska o dzień dzisiejszy i przyszłość naszego miasta. Członkowie i sympatycy organizacji wywodzą się z różnych środowiski mają różne priorytety życiowe, jednak tym co nas łączy. jest idea propagowania aktywności społeczneji świadomości obywatelskiej.
       Nie chcemy i nie zamierzamy budować organizacji o charakterze zamkniętym. Dostrzegamy fakt, że postępujące nadmierne upartyjnienie samorządu rodzi negatywne skutki dla wspólnot samorządowych obywateli. Nie chcemy, aby osoby wypełniające mandaty radnych  utożsamiały się z celami partii politycznych całkowicie zapominając o sprawach najważniejszych dla Malborka.Zawłaszczany przez partie polityczne samorząd sprawia, że aktywność publiczna mieszkańców naszego miasta jest w zaniku. Apatia i brak w możliwość zmiany dotyczy szczególnie ludzi młodych. Biurokracja i grupowe interesy wąskiego grona beneficjentów różnych układów paraliżują rozwój przedsiębiorczości zmuszając wielu malborczyków do emigracji z miejsca urodzenia.
    Nasz niepokój wzbudza zwłaszcza nieumiejętne gospodarowanie zasobami miasta objawiające się ciągłym uszczuplaniem majątku i jego  wyprzedażą za wszelką cenę. Decyzje w tej sprawie wydają się być  wydawane  z przypadku, co tylko powoduje przypuszczenie o brak spójnej strategii rozwoju miasta sięgającej dalej niż na koniec miesiąca.

      Postarajmy się temu przeciwdziałać, my wiemy, co zrobić, wiemy, jakie działania podjąć, aby wszyscy mieszkańcy mogli należycie wykorzystać szanse, które mają przed sobą
                                                       ……bo miasto to my

                                                                                 

 

 

 

REJESTRY KREDYTÓW I WPŁAT

 

 

 

 

 

                                                            STRONA W BUDOWIE

                                                  Zapraszamy do osobistego kontaktu .

 

Kww Nasz Malbork ' 18k

82-200 MALBORK

UL.KOTARBIŃSKIEGO 7E / 7

606232814

dariuszkupski@op.pl

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KWW NASZ MABORK'18